Globo Mobiliteitsverzekering

Globo mobiliteits- verzekering

De Verzekering Lichamelijke Ongevallen in het verkeer

Globo mobiliteitsverzekering: wat houdt dit in?

De Globo mobiliteitsverzekering is een lichamelijke ongevallenverzekering die de lichamelijke schade van een verzekerde dekt bij een ongeval tijdens zijn verplaatsingen op de openbare weg.

Voordelen

Bijkomend voordeel: als abonnee van Testaankoop krijg je 10% korting op de Globo Mobiliteitsverzekering premie.

2 formules: Light en Full

Wat zijn de verschilpunten tussen de formules Light en Full ?

Als bestuurder van een voertuig met 4 wielen met max. toegelaten massa (MTM) van 3,5 ton

Formule Light:

Formule Full:

Als bestuurder van een motorfiets of van een quad

Formule Light:

Formule Full:

Als bestuurder van speed pedelec of bromfiets

Formule Light:

Formule Full:

Als fietser of bestuurder van een voortbewegingstoestel

Formule Light:

Formule Full:

Als voetganger (wanneer geen andere verzekering tussenkomt)

Formule Light:

Formule Full:

Premie

Formule Light: Vanaf 119,00 €

Formule Full: Vanaf 135,92 €

Formule Light Formule Full
Als bestuurder van een voertuig met 4 wielen met max. toegelaten massa (MTM) van 3,5 ton
Als bestuurder van een motorfiets of van een quad
Als bestuurder van speed pedelec of bromfiets
Als fietser of bestuurder van een voortbewegingstoestel
Als voetganger (wanneer geen andere verzekering tussenkomt)
Premie Vanaf 119,00 € Vanaf 135,92 €
Vraag de premie voor de Formule Light Lees alle details in de IPID fiche Vraag de premie voor de Formule Full Lees alle details in de IPID fiche

Wat is het verschil met andere bestuurders- of verkeersongevallenverzekeringen?

Globo Mobiliteit is een mobiliteitsverzekering van topkwaliteit tegen een redelijke prijs. Globo is verkrijgbaar in twee versies, afhankelijk van de vervoermiddelen die gewoonlijk binnen het gezin worden gebruikt: de "Full"-versie (motor voertuigen en mobiliteitsmiddelen) en de "Light"-versie (zachte mobiliteitsmiddelen).
Een snelle vergelijking nodig?
Wie is verzekerd ?

Globo Mobiliteitsverzekering - Formule Full Alle gezinsleden

Bestuurdersverzekering Bestuurder van het voertuig

Verkeersongevallenverzekering Alle gezinsleden

Dekking bij ongevallen met een zacht mobiliteitsvoertuig?

Globo Mobiliteitsverzekering - Formule Full Ja

Bestuurdersverzekering Neen

Verkeersongevallenverzekering Ja

Dekking bij ongevallen met een motorrijtuig?

Globo Mobiliteitsverzekering - Formule Full Ja

Bestuurdersverzekering Alleen met het door de BA-verzekering gedekte voertuig

Verkeersongevallenverzekering Ja

Wat is de vergoedingsformule bij een ongeval? (1)

Globo Mobiliteitsverzekering - Formule Full Vergoedende formule (werkelijke kosten).

Bestuurdersverzekering Voornamelijk forfaitair

Verkeersongevallenverzekering Voornamelijk forfaitair

Hoeveel bedraagt de maximale tussenkomst?

Globo Mobiliteitsverzekering - Formule Full € 1.500.000 per persoon en per schadegeval

Bestuurdersverzekering Afhankelijk van de gekozen formule

Verkeersongevallenverzekering Afhankelijk van de gekozen formule

Hoeveel bedraagt de jaarlijkse premie voor een gezin?

Globo Mobiliteitsverzekering - Formule Full 284 €

Bestuurdersverzekering Gemiddeld €50 per contract

Verkeersongevallenverzekering Gemiddeld €300,00 afhankelijk van het gekozen pakket

(1) Een vergoedende formule voorziet in een dekking van de medische kosten waarvoor de mutualiteit niet is tussengekomen. Een forfaitaire vergoeding beperkt de tussenkomst tot een vast bedrag (er bestaan meestal verschillende formules met verschillende soorten forfaitaire bedragen). Zodra dit bedrag is bereikt, vindt er geen tussenkomst meer plaats.

Globo Mobiliteitsverzekering - Formule Full Bestuurdersverzekering Verkeersongevallenverzekering
Wie is verzekerd ? Alle gezinsleden Bestuurder van het voertuig Alle gezinsleden
Dekking bij ongevallen met een zacht mobiliteitsvoertuig? Ja Neen Ja
Dekking bij ongevallen met een motorrijtuig? Ja Alleen met het door de BA-verzekering gedekte voertuig Ja
Wat is de vergoedingsformule bij een ongeval? (1) Vergoedende formule (werkelijke kosten). Voornamelijk forfaitair Voornamelijk forfaitair
Hoeveel bedraagt de maximale tussenkomst? € 1.500.000 per persoon en per schadegeval Afhankelijk van de gekozen formule Afhankelijk van de gekozen formule
Hoeveel bedraagt de jaarlijkse premie voor een gezin? 284 € Gemiddeld €50 per contract Gemiddeld €300,00 afhankelijk van het gekozen pakket

(1) Een vergoedende formule voorziet in een dekking van de medische kosten waarvoor de mutualiteit niet is tussengekomen. Een forfaitaire vergoeding beperkt de tussenkomst tot een vast bedrag (er bestaan meestal verschillende formules met verschillende soorten forfaitaire bedragen). Zodra dit bedrag is bereikt, vindt er geen tussenkomst meer plaats.

Goed om te weten: Een bestuurdersverzekering is altijd gekoppeld aan een motorvoertuig (het voertuig dat gedekt wordt door de BA-polis en het eventuele vervangvoertuig). De bestuurdersverzekering is daarom altijd een optie van de verplichte aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen. Alleen de bestuurder van het verzekerde voertuig is gedekt. Om alle bestuurders van het gezin te dekken, wanneer ze de verschillende gezinsvoertuigen gebruiken (auto, motor, bromfiets, quad, speed pedelec, enz.), moet voor elke verplichte polis de optionele bestuurdersverzekering omvatten.

Waarom een “Verzekering Lichamelijke Ongevallen in het verkeer” van Testaankoop Verzekeringen?

Testaankoop Verzekeringen wil consumenten de weg wijzen in de complexe verzekeringswereld. Met Globo Mobiliteitsverzekering bieden we je een lichamelijke ongevallenverzekering die alle waarborgen omvat om je met een gerust hart op de openbare weg te begeven.

Wat je moet doen als je gewond raakt bij een verkeersongeval?

Als je gewond raakt bij een verkeersongeval, meld dit rechtstreeks aan Ethias
op 011 28 24 00 van maandag tot vrijdag tussen 08.00 en 17.00 uur.

Uitsluitingen

  • Het vervoer van passagiers op een fiets of een ander rijtuig geschiedt met inachtneming van de regels van de Wegcode. In geval van overtreding zal de schade aan de passagier niet verzekerd zijn.
  • Ongevallen die zich voordoen met een door de verzekerde bestuurder gewijzigd vervoermiddel, zijn niet verzekerd.

Beperkingen

  • Gaat het om een verkeersongeval met een moto, een bromfiets of een quad, dan is de tussenkomst beperkt tot € 300.000,00 per verzekerde en per schadegeval.
  • Bij een ongeval tijdens een verblijf in het buitenland is de dekking beperkt tot de 90 eerste opeenvolgende dagen.
  • Voor de begrafeniskosten is de schadevergoeding beperkt tot de factuur van de begrafenisonderneming met een maximum van € 15 000,00, alle taksen inbegrepen
  • Bij een ongeval waarbij een motorvoertuig en een zwakke gebruiker betrokken zijn, moet volgens de wet eerst de BA-verzekeraar van het motorvoertuig optreden.

Globo Mobiliteitsverzekering: Vaak gestelde vragen

Waarom zou ik deze verzekering nemen?

Dank zij de Globo Mobiliteitsverzekering wordt je lichamelijke schade vergoed die je lijdt naar aanleiding van een verkeersongeval, ook al ben je zelf in fout. De Globo Mobiliteitsverzekering vergoedt dus je lichamelijk schade, wanneer geen andere verzekering dit doet.

Worden ook ongevallen bij mij thuis, of wanneer ik op reis ben, verzekerd?

Het moet gaan om een verkeersongeval. Een ongeval bij je thuis, zal dus niet gedekt zijn. De dekking geldt ook op reis, zolang je verblijf in het buitenland niet langer duurt dan 90 dagen.

Welke schade wordt juist vergoed?

Globo Mobiliteit is een lichamelijke ongevallenverzekering. Dit omvat een tussenkomst voor medische kosten in geval van behandeling, overlijden, aanpassing aan de woning en/of het voertuig. Verder is ook een dekking voorzien voor volledige of gedeeltelijke, tijdelijke of blijvende ongeschiktheid.

Wordt mijn lichamelijke schade niet altijd vergoed wanneer ik als zwakke weggebruiker een verkeersongeval heb?

Bij een ongeval met een aansprakelijke derde moet de tegenpartij je lichamelijke schade vergoeden. Ook bij een ongeval met een motorrijtuig, dat verzekerd moet zijn, zal die burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering een tussenkomst voorzien. Daarnaast zijn nog tal van situaties waar geen dekking voor voorzien is of die eerder beperkt is, bv. struikelen over een paaltje, uitglijden met een deelstep, voetganger aangereden door een fietser,... Komt een andere instantie of verzekering tussen, dan zal die tussenkomst afgetrokken worden van de mogelijks ruimere schadevergoeding die Globo Mobiteitsverzekering in voorkomend geval voorziet.

Vervangt de Globo Mobiliteitsverzekering Full volledig de bestuurdersverzekeringen waarvoor ik nu extra betaal bij mijn autoverzekering?

Het Globo Mobility Full pakket dekt alle leden van je gezin wanneer ze een motorvoertuig besturen. De enige voorwaarde is dat het voertuig toebehoort aan een gezinslid. Je kunt dus perfect alle bestuurdersdekkingen combineren die zijn afgesloten in de contracten voor de verschillende motorvoertuigen van het gezin: auto, motor, bromfiets, quad, speed pedelec, enz. ...

Is het vervang voertuig ook gedekt in de Full versie?

Ja, als het voertuig een van de gezinsvoertuigen vervangt dat geïmmobiliseerd is door pech, een ongeval of een reparatie.

Ik reis voornamelijk met de fiets en ik heb al een fietsverzekering. Moet ik een Mobility Light verzekering afsluiten?

Er is een breed aanbod aan fiets- en zachte mobiliteitsverzekeringen op de markt. Deze polissen omvatten meestal een bijstands- of schadedekking (diefstal en/of materiële schade). Sommige polissen bieden de mogelijkheid om, mits bijpremie, de dekking “lichamelijk letsel bij ongeval” toe te voegen. Dit zijn vaak forfaitaire bedragen en niet alle polissen voorzien hierin. Daarom is het zo belangrijk om een Mobility Light polis af te sluiten.