Info

Gebruiksvoorwaarden

01 juni 2019

Test Aankoop Verzekeringen is in geen geval aansprakelijk voor onderbrekingen van de diensten die zij via haar website aanbiedt, en de gevolgen die daaruit voor de gebruiker en elke derde kunnen voortvloeien. 

Test Aankoop Verzekeringen is niet aansprakelijk voor gelijk welke schade of tijdelijk of permanent incident die de gegevens of de hardware van de gebruiker zouden ondervinden, terwijl die laatste naar de website surft of doorheen de pagina's ervan bladert, of meer algemeen tijdens de doorgifte van de bestanden en de computerprogramma's waarmee op zijn ontvangstapparatuur de website wordt samengesteld. In het bijzonder is Test Aankoop Verzekeringen niet aansprakelijk voor de eventuele doorgifte van virussen via haar website. 

Test Aankoop Verzekeringen wendt echter de nodige middelen aan om ongeoorloofde inbraken in haar informaticasystemen en frauduleus gebruik van haar verspreidingsmiddelen te voorkomen. Test Aankoop Verzekeringen zou evenwel niet aansprakelijk zijn voor de schade die zou kunnen volgen uit zulke fraudes. Zij wijst iedere aansprakelijkheid af, onder andere voor de plundering van gegevens als gevolg van een inbraak in haar informaticasystemen. 

Geen enkele werkingsfout kan tot enige vorm van financiële compensatie leiden. 

www.test-aankoop-verzekeringen.be legt hyperlinks aan naar andere websites die voor de gebruiker interessant zouden kunnen zijn. Test Aankoop Verzekeringen is niet aansprakelijk voor de inhoud van die websites, noch waarvoor die zouden kunnen worden gebruikt.