Info

Wie zijn wij?

01 juni 2019

Test Aankoop Verzekeringen cvba is een coöperatieve vennootschap (ondernemingsnummer BE 0537.251.425) die afhangt van de vzw Verbruikersunie Test Aankoop.

Het maatschappelijke doel van de vzw Test Aankoop is:

  • het bevorderen, verdedigen en vertegenwoordigen van de consumentenbelangen, door in het bijzonder studies en onderzoeken uit te voeren in het domein van de consumptie
  • het stimuleren en ondersteunen van de creatie, ontwikkeling of de activiteit van rechtspersonen die als hoofddoel de bevordering en verdediging van consumentenbelangen hebben

Erkenning door de FSMA als makelaar

Test Aankoop Verzekeringen is erkend door de FSMA als verzekeringsmakelaar onder het nummer 112441 A. De FSMA is de autoriteit voor financiële markten die met name de verzekeringstussenpersonen controleert. Haar gegevens: Congresstraat 12-14 te 1000 Brussel, tel: 02 220 52 11. Je kan haar website raadplegen op het volgende adres: www.fsma.be

Contacteer ons